اموزش خیاطی مولر

(اموزش خیاطی مولر) [اموزش خیاطی مولر]

آموزش خیاطی مولر در 9 قسمت اموزش خیاطی متد مولر آموزش فنون و الگوهای خیاطی مولر – حیات دانلود كتاب آموزش خیاطی به روش مولر آموزش خیاطی به روش مولر لباس عروس و شب آموزش خیاطی مولر اموزش خیاطی مولر از اول تا اخر درس 8- آموزش خیاطی مولر – پی سی پرشین

(اموزش خیاطی مولر)

»اموزش خیاطی مولر…

آموزش خیاطی مولر

آموزش خیاطی
در این روش ما باید ابتدا اندازه های اصلی شخصی را که می خواهیم برایش لباس بدوزیم رو اندازه گیری کنیم که شامل موارد زیر می باشد و جدول شماره 1 بدست می آید :
1-اندازه قد کل
2-اندازه دور سینه
3-اندازه دور کمر
4-اندازه دور باسن
توضیح :
دور سینه : دورتادور سینه بدون اینکه تنگ یا گشاد باشد .
دور کمر : دورتادور فرورفته­ترین قسمت بدن با یک انگشت فاصله .
دور باسن : برجسته­ترین جای باسن ، نه تنگ و نه گشاد .
قد کل : از فرق سر تا پا بدون کفش که توسط گونیا اندازه­گیری می­شود .
با توجه به مدل لباس یکی از جداول زیر را انتخاب می کنیم .
اگر بخواهیم لباس تنگ و چسبان باشد از جدول شماره 2 استفاده می کنیم و اگر بخواهیم لباس آزاد و نرمال از جدول شماره 3 استفاده می شود .

…………..

آموزش خیاطی : ما برای رسم الگوی پایه اولیه نیاز به اندازه های فرعی داریم که از جداول زیر به دست می آید .
حال با استفاده از اندازه های اصلی باید اندازه های فرعی را بدست آوریم .
جدول شماره 2 مخصوص لباسهای تنگ و چسبان می باشد .
جدول شماره 2 :
اندازه های فرعی
:بلندی خط حلقه
10.5سانت+ 10/1دور سینه
:بلندی بالاتنه پشت
1سانت – 4/1 قدکل
:بالاتنه پیش یا جلو
4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت
:بلندی خط باسن
بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه
:بلندی پشت یقه
2 سانت + 20/1 دور سینه
:بلندی مرکز سینه
2یا3 سانت + 4/1 دور سینه
2 : سینه های بزرگ
3 : سینه های کوچک
:تیره یا کارور پشت
5.5 سانت + 8/1 دور سینه
:تیره پیش(جلو)
4سانت – 4/1 دور سینه
:گشادی کف حلقه
1.5 سانت– 8/1 دور سینه
:قد لباس
70
جدول شماره 3 مخصوص لباسهای آزاد و نرمال می باشد .
جدول شماره 3 :
اندازه های فرعی
:بلندی خط حلقه
11.5سانت +10/1 دور سینه
:بلندی بالاتنه پشت
1سانت – 4/1 قدکل
: بالاتنه پیش یا جلو
4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت
:بلندی خط باسن
بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه
: بلندی پشت یقه
2 سانت + 20/1دور سینه
: بلندی مرکز سینه
2یا3 سانت + 4/1دور سینه
2 : سینه های بزرگ
3 :سینه های کوچک
:تیره یا کارور پشت
6 سانت + 8/1 دور سینه
:تیره پیش(جلو)
2.5سانت –4/1دور سینه
:گشادی کف حلقه
8/1 دور سینه
: قد لباس
70

……………………..

نکاتی در مورد الگو
پهن کردن الگو روی پارچه :
1-ابتدا الگوها را اتو می کنیم .
2-ترکی پارچه را قیچی می کنیم .
3-با توجه به خطوط عمودی در الگو ، باید این خطوط موازی با ترکی پارچه باشند .
4-بعد با سنجاق الگو را روی پارچه محکم می کنیم .
طریقه انتقال الگو روی پارچه :
1-بعد از سنجاق زدن اگو به پارچه با استفاده از کاربن الگو را روی پارچه پیاده می کنیم .
2-جای پنسها و …. را رولت می کنیم .
3-الگو را از روی پارچه برداشته و طرف دیگر را نیز مجدد رولت می کنیم .
روشهای دیگری برای انتقال الگو وجود دارد مانند کوک شل ، چرت و صابون .

خوب ، بعد از اینکه اندازه های اصلی رو گرفتیم و در جدول مورد نظر با توجه به نوع لباس مورد علاقه قرار دادیم و اعداد مربوطه را بدست آوردیم ، حال باید الگوی خام و اولیه را تهیه کنیم .
ما برای دوخت تمام لباسها ابتدا باید الگوی خام را تهیه کنیم و سپس مدل مورد نظرمون رو روی اون پیاده کنیم .
الگوی اولیه بالاتنه دارای شش مرحله است ، که به مرور زمان اون ها رو آماده می کنم .
مرحله اول الگوی اولیه بالاتنه :
خط عمود 1 را گونیا کنید . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می­شود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین آمده نقطه 3 می­شود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می­شود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی قد لباس پایین آمده نقطه 5 می­شود .
نقاط 2و3و4و5 را به طرف چپ گونیا می­کنیم . از نقاط 3و4و5 هر کدام 2 سانت به طرف چپ رفته نقاط 6و7و8 بدست می­آید .
نقطه 6 را با خط صاف به 7و8 وصل می­کنیم ، نقطه 6 را با خط صاف به نقطه 1 وصل کرده نقطه 9 (محل تلاقی خط افقی 2 ) بدست می­آید .

مرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه :
حال بعد از اجرای مرحله اول باید مرحله دوم را پیاده می کنیم .
از نقطه 9 به اندازه تیره (کارور) پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 10 میشود .
از نقطه 10 به اندازه ۳/۲ گشادی کف حلقه (8.4=2*4.2=3/12.5) به طرف چپ رفته ، نقطه 11 میشود .
از نقطه 11 به اندازه 10-5 سانت برای فاصله انتخابی بین الگوی جلو و پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 11A می­شود .
(برای باسن های بزرگ بالای 100 سانت­ بخصوص 120 سانت ، 10 و برای باسن های کوچک 5 سانت) .
از نقطه 11Aبه اندازه 3/1 گشادی کف حلقه به طرف چپ رفته ، نقطه 12 میشود .
از نقطه 12 به اندازه کارور پیش به طرف چپ رفته ، نقطه 13 میشود .
از نقطه 13 به اندازه 10/1 دور سینه به اضافه 0.5 سانت به طرف راست رفته ، نقطه 14 میشود . (10.5=0.5+10)
نقاط به دست آمده را طبق نقشه به طرف بالا و پایین گونیا می­کنیم .

مرحله سوم بالاتنه :
از نقطه 1 به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه 15 می­شود .
از نقطه 15 ، 2 سانت به طرف بالا رفته نقطه 16 می شود .
نقطه 16 را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه 1 وصل می­کنیم . (مدل پشت یقه رسم می­شود.)
نقطه 17 محل تقاطع خط عمود 10 و افقی 1 را روی شکل مشخص می­کنیم . از نقطه 17 ، 1.5 سانت پایین آمده نقطه 18 می­شود .
نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم و این خط را 1.5 سانت به طرف چپ امتداد می­دهیم نقطه 19 می­شود .(سرشانه رسم میشود) . فاصله نقاط 18 تا 10 را نصف کرده 20A می­شود . 20A تا 10 را نصف کرده 20 می­شود .
هر طرف نقطه 20A را به طرف بالا و پایین به اندازه 7 میلی­متر علامت می­زنیم ، از علامتهای زده شده هر کدام 1 سانت به طرف چپ می­رویم . از نقطه 20 ، 1.3 سانت به طرف چپ خارج شده نقطه 21 می­شود . سپس نقطه 19 را به 1 سانتی اول خارج شده ، 1 سانتی دوم را به 21 و 11 طبق نقشه (پیستوله بزرگ) وصل می­کنیم . (حلقه پشت رسم می­شود )
فاصله نقاط 20 تا 10 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 12 بالا رفته نقطه 22 می­شود .
فاصله نقاط 18 تا 10 اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، همین مقدار را از 12 بالا رفته نقطه 23 می­شود .
نقطه23را به مرکزیت نقطه12به طرف راست پرگاری می­کنیم .(یک خط منحنی که علامت فلش داشته باشد پرگاری است . )
نقطه 24 را زیر نقطه 14 در خط کمر مشخص می­کنیم .(محل تقاطع خط افقی 3 و14)
از نقطه 24 به اندازه بلندی بالاتنه پیش بالا رفته نقطه 25 میشود .
از نقطه 25 به اندازه بلندی مرکز سینه پایین آمده نقطه 26 می شود .
توجه : سینه های کوچک بالای نقطه 14 ، سینه های بزرگ پایین نقطه 14 قرار می­گیرد .
نقطه 25 را به مرکزیت نقطه 26 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

مرحله چهارم بالاتنه :
از نقطه 23 روی خط پرگاری به اندازه 20/1 دور سینه به طرف راست رفته ، نقطه 27 می­شود .
فاصله نقاط 19-16 را اندازه زده منهای 0.5 سانت کرده ، عدد بدست آمده را از نقطه 27 طوری علامت می­زنیم که روی خط پرگاری (نقطه 25) نقطه 28 شود . نقطه 28 را با خط صاف به نقطه 27 وصل میکنیم . نقطه 25 را به طرف چپ گونیا کرده نقطه 29 می­شود .
از نقطه 29 به اندازه پشت یقه منهای 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 30 می­شود .
از نقطه 29 به اندازه پشت یقه +2-1.5 سانت (1.5 برای لاغرها ، 2 برای چاقها) پایین آمده نقطه 31 می­شود . نقطه 29 را با خط چین به نقطه 12 وصل می­کنیم .
از نقطه 29 روی خط چین پشت پقه +1-0.5 سانت را اندازه زده نقطه 30A می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 30A و 31 وصل می کنیم . (طوق گردن رسم می­شود )
فاصله نقاط 30-25 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 28 روی خط کج به طرف راست رفته نقطه 32 می­شود . (این اندازه حتماً روی خط 27-28 علامت زده می شود ) .
نقطه 32 را با خط کش به نقطه 26 وصل می­کنیم ، پنس سرشانه جلو رسم می­شود .
نقطه 27 را با خط صاف به نقطه 22 وصل کرده این خط را نصف می­کنیم ، از علامت زده شده ، 1 سانت به طرف چپ مشخص می­کنیم .
نقطه 27 را طبق نقشه به 1 سانتی مشخص شده وصل کرده و از آنجا به 22 و سپس به 11A وصل می­کنیم (حلقه جلو رسم می­شود )

فاصله نقاط 32-26 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 33 می­شود .
نقطه 33 را به نقطه 30 با خط کش وصل می­کنیم . (سرشانه جلو رسم می­شود)
نقطه 34 را زیر نقطه 12 ، تقاطع خط کمر و 12 را مشخص می­کنیم .
از نقطه 34 به اندازه 4/1 کمر منهای 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 35 می­شود .
از نقطه 35 به اندازه 2/1 کمر به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته ، نقطه 36 می­شود .
نقاط 37،38و 39 را روی شکل مشخص می­کنیم . (زیر نقطه 13و34) .
از نقطه 39 به اندازه 4/1 کمر به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 40 می­شود . ( توجه : نقطه40 هرگز از نقطه 38 بیرون نمی­رود ، اگر بیرون افتاد همان نقطه 38 را در نظر می­گیریم ) .
از نقطه40 به اندازه 2/1 باسن به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته نقطه 41 میشود . ( نقطه 41 معمولاً از کادر الگو خارج می­شود )

مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :
فاصله نقاط 37-35 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه 24 علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه 26 به شکل پنس وصل می کنیم .
فاصله نقاط 40-38 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه 42 در خط باسن زیر نقطه 24 علامت می زنیم . علامتهای دو طرف 42 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم . علامتهای دو طرف 42 را به دو طرف 24 وصل می­کنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .
فاصله نقاط 36-6 را اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، مقدار بدست آمده را به شکل دو عدد پنس در الگوی پشت تقسیم می­کنیم به شکلی که پنس بزرگ 0.5-1 سانت از پنس کوچک بیشتر باشد .
برای رسم پنسهای پشت از نقطه 6 به اندازه 3/1 تیره پشت به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 43 می­شود .
از نقطه 43 به اندازه پهنای بدست آمده برای پنس بزرگ پشت به طرف چپ رفته نقطه 44 می­شود .
فاصله نقاط 44-43 را نصف کرده نقطه 45 میشود . از این نقطه 15-13 سانت به طرف بالا و پایین علامت می­زنیم و نقاط بدست آمده را به نقاط 43 و 44 وصل می­کنیم (پنس بزرگ پشت رسم می­شود) .
نقطه 10 را به طرف پایین تا خط باسن گونیا می­کنیم نقطه 46 میشود .
نقطه 46 وسط پنس کوچک پشت می باشد . از این نقطه پنسی به ارتفاع 14-12 سانت و پهنای بدست آمده رسم می­کنیم.
نقاط 47،49،48 و 50 را روی الگو مشخص میکنیم . (روی خط کمر و باسن) .
از نقاط 47و48 هر کدام 1 سانت بالا رفته و 1سانت داخل الگوهای پشت و جلو علامت می زنیم . نقاط 51و52 بدست می­آید.
فاصله نقاط 7-41 را اندازه زده نصف می کنیم ، مقدار بدست آمده را از نقاط 49و50 به طرف فاصله های انتخابی اندازه می­زنیم ، نقاط 53 و 54 بدست می آید .
نقاط 53و54 را تا پایین گونیا می کنیم .
نقطه 51 را با خط صاف به 11 وسپس طبق نقشه به 53 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی پشت رسم می­شود . نقطه 52 را با خط صاف به 11A و طبق نقشه به 54 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی جلو رسم می­شود .
برای اینکه درز شانه 1سانت به طرف جلو لباس متمایل باشد ، از نقطه 16 و 19 هرکدام 1سانت بالا رفته و خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود . سپس از نقاط 30و33و32و27 هر کدام 1 سانت پایین آمده خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود .
توجه : برای لباسهایی که پنس سرشانه احتیاج دارند نقطه 20A را به طرف راست با خط چین گونیا می کنیم سپس از نقطه 16 روی سرشانه جدید 5-3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 55 می­شود .
نقطه 55 را روی خط چین 20A گونیا می­کنیم ، نقطه 56 بدست می­آید .
نقطه 56 را به علامتهای دو طرف 20A به شکل پنس وصل می­کنیم .
نکته : پنسهایی که به یک نقطه ختم می­شوند هر کدام را 1.5 سانت کوتاه میکنیم .

خوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید و همان طور که می بینید قسمت سمت راست الگوی پشت لباسه و قسمت سمت چپ الگوی جلوی لباسه .
خوب حالا خطهایی که باید قیچی بشند در الگوی پشت به رنگ سبز و در الگوی جلو به رنگ قرمز نشون داده شده که می تونید ببینید :
خوب حالا الگوی خام بدست آمده است . در درسهای بعدی طریقه انتقال پنسها را آموزش می دهیم و بعد از آن یقه های مختلف با برشهای مختلف آموزش داده می شود .
اگر طوق گردن جلو و عقب را ۰.۵ سانت گشاد کنیم و همچنین حلقه آستین را از سرشانه ۱ سانت گشاد کنیم ، یه بلوز یقه گرد و حلقه آستین بدست می آید . البته بدون در نظر گرفتن زیپ در پشت یقه یا جادکمه در جلو لباس .
……………..